facebook

Prywatnie

  • Mieszka na Ziemi Kłodzkiej, jest noworudzianką. Pracuje w okręgu wałbrzyskim.

    Jest mamą 16-letniego Cypriana, żoną Rafała.

    Jest właścicielką dwóch alaskan malamute, Tocho i Oomashy. więcej

Monblog


  • Żeby to były jedynie plusy dodatnie,  czy plusy ujemne, /jak mawia Klasyk/, ale to,  co mówi Prezes  nawet i w tej oryginalnej  konwencji się  nie mieści.

Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej

ul. Kłodzka 24A

57-402 Nowa Ruda

tel/fax: (74) 872 16 03

mail: monika.wielichowska@sejm.pl

Poniedziałek 9.00 - 17.00

Wtorek-Piątek 8.00 - 16.00

Dobra wiadomość dla przyszłych kierowców PDF Drukuj Email
Marta Müller piątek, 05 kwietnia 2013 08:42

W środę podczas debaty w Sejmie wszystkie kluby poparły projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Projekt ten zakłada, że egzamin na prawo jazdy będzie można zdawać także w miastach prezydenckich, a nie tylko tych na prawach powiatu.

Podczas posiedzenia poseł Monika Wielichowska w imieniu połączonych sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiła sprawozdanie z prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

W swoim wystąpieniu posłanka powiedziała, że projekt ten rozszerza krąg miast, w których możliwe jest zdawanie egzaminów na prawo jazdy, na wszystkie miasta prezydenckie, a nie tylko na te, które posiadają prawa powiatu.


Posłanka zwróciła uwagę, że przepisy zawarte w projekcie nie są obligatoryjne, są fakultatywne, zatem dają tylko możliwość. Takich miast w Polsce jest około 40, a ich krąg oddziaływania szacować można na około 3,5 mln mieszkańców.


W związku z przyjętym w 1998 r. kryterium uzyskania praw powiatu – chodzi tu o byłe stolice województw - miasta na prawach powiatu często liczą mniej mieszkańców niż miasta pozbawione tego statusu.
Proponowany projekt ustawy rozszerza możliwość przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy w miastach, w których organem wykonawczym jest prezydent. W miastach liczących przeciętnie około 60-70 tys. mieszkańców występują właściwe układy komunikacyjne, istnieją duże ronda, przebiegają przez nie drogi krajowe, występują ulice złożone z kilku pasów ruchu.


Jak zapewniła posłanka, proponowany projekt ustawy doprowadzi do zmniejszenia korków i natłoku samochodów szkół jazdy na ulicach miast, w których istnieją obecnie ośrodki WORD. Projekt wpłynie również korzystnie na dostęp do egzaminów na prawo jazdy mieszkańców miast 50-, 70-tysięcznych.


Według opracowania przygotowanego przez Biuro Analiz Sejmowych, w Polsce istnieje ograniczona, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, dostępność mieszkańców do ośrodków zdawania egzaminów na prawo jazdy. Dla porównania jeden ośrodek egzaminacyjny w Holandii jest dostępny dla 300 tys. mieszkańców, w Portugalii - 320 tys. mieszkańców, w Wielkiej Brytanii - 150 tys. mieszkańców, w Estonii - 76 tys., a w Irlandii - 90 tys. mieszkańców. W Polsce jeden ośrodek egzaminacyjny obsługuje około 700 tys. mieszkańców.


Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami ułatwi dostęp do uzyskania prawa jazdy dzięki skróceniu czasu oczekiwania na egzamin.


Posłanka podkreśliła, że ustawa nie zakłada obowiązku tworzenia nowych ośrodków wraz z całą infrastrukturą, a jedynie chodzi o punkty, które umożliwiać będą przeprowadzanie egzaminów.


Złożona została także poprawka, która rozszerza możliwość przeprowadzania egzaminów w zakresie prawa jazdy o kategorie AM, A1, A2 i B1, które mogą być przeprowadzane w miastach nieposiadających praw powiatu, w których organem wykonawczym jest prezydent.

 

Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

 

Procedowany projekt ustawy daje marszałkom prawną możliwość wygenerowania WORD. Projekt ustawy uzyskał poparcie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

To bardzo istotna nowelizacja, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w obecnych czasach posiadanie prawa jazdy jest bardzo ważnym instrumentem konkurowania na rynku pracy.


 
Reklama