facebook

Prywatnie

 • Mieszka na Ziemi Kłodzkiej, jest noworudzianką. Pracuje w okręgu wałbrzyskim.

  Jest mamą 16-letniego Cypriana, żoną Rafała.

  Jest właścicielką dwóch alaskan malamute, Tocho i Oomashy. więcej

Monblog


 • Żeby to były jedynie plusy dodatnie,  czy plusy ujemne, /jak mawia Klasyk/, ale to,  co mówi Prezes  nawet i w tej oryginalnej  konwencji się  nie mieści.

 • Tolerancja
  Magiczne słowo tolerancja ma swoje korzenie w łacinie / tolerare/ i oznacza:...
 • Wspomnienie
  Jestem tuż po lekturze blogu Sylwii Kubryńskiej: „ List którego już nie ma”Muszę...

Biuro Poselskie Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej

ul. Kłodzka 24A

57-402 Nowa Ruda

tel/fax: (74) 872 16 03

mail: monika.wielichowska@sejm.pl

Poniedziałek 9.00 - 17.00

Wtorek-Piątek 8.00 - 16.00

14. Posiedzenie Sejmu RP PDF Drukuj Email
Marta Müller środa, 16 marca 2016 09:19

W środę 16 marca br. odbędzie się 14. Posiedzenie Sejmu RP. Podczas posiedzenia posłowie zajmować będą się m.in.: poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka); rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 roku; senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Podczas posiedzenia odbędą się pierwsze czytania m.in.:
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium;
- obywatelskiego projektu ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Komisja Infrastruktury

W środę 16 marca br. poseł Monika Wielichowska uczestniczyć będzie w pracach komisji, podczas których odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
Posiedzenie komisji zaplanowano także na czwartek 17 marca br. Tego dnia posłowie rozpatrzą sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Rejestrze Drogowym.


Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Poseł Monika Wielichowska weźmie także udział w posiedzeniu komisji do SUEm podczas którego posłowie rozpatrzą:

 

- informację Rady Ministrów o posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbędzie się w dniach 17-18 marca 2016 r.;
- sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Sprawozdanie z postępów w realizacji programu działań na rzecz klimatu obejmujące sprawozdanie dotyczące funkcjonowania europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla i sprawozdanie na temat przeglądu dyrektywy 2009/31/WE w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla i odnoszącego się do niego stanowiska rządu;
- Zieloną księgę w sprawie detalicznych usług finansowych: Lepsze produkty, szerszy wybór i większe możliwości dla konsumentów i przedsiębiorstw (COM(2015) 630 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu
W czwartek posłowie pracować będą nad rozpatrzeniem:
- sprawozdania Komisji oceniającego sytuację braku wzajemności z pewnymi państwami trzecimi w dziedzinie polityki wizowej i odnoszącego się do niego stanowiska rządu;
- wspólnego komunikatu do Parlamentu Europejskiego i Rady: Stawić czoła kryzysowi uchodźczemu w Europie – rola Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych  i odnoszącego się do niego stanowiska rządu;
- komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: W kierunku Światowego Szczytu Humanitarnego: globalne partnerstwo na rzecz skutecznych działań humanitarnych opartych na przyjętych zasadach i odnoszącego się do niego stanowiska rządu;
- wspólnego komunikatu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przegląd Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i odnoszącego się do niego stanowiska rządu.

 

Przedstawiona zostanie informacja na temat rewizji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
 
Reklama